KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133      36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Bestyrelsen

Du er her

Bestyrelsen

Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle væsentlige beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig overfor skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året.

Bestyrelsen består af:

Udpeget af Dansk IT:
Vakant

Udpeget af DPU:
Adjunkt Christina Matthiesen
Aarhus Universitet

Udpeges af Skolelederforeningen:
Max Ulrich Larsen
Kirkebjerg Skole

Udpeget af Efterskoleforeningen:
Vicedirektør Anette Ingemansen
Efterskolernes Sekretariat

Udpeget af Mellemfolkeligt Samvirke:
Mellemfolkeligt Samvirke
Jens Elsig

Udpeget af Københavns Kommune:
Per Bregengaard

Udpeget ved selvsupplering:
1) Formand: Chefanalytiker, Morten Fisker
2) Områdechef – Danmarks evaluerings institut: Camilla Hutters

Medlemmer fra KG:
2 medlemmer udpeget af elevrådet:
1) Med stemmeret: Sebastian Solórzano Holbøll, 3a 
2) Uden stemmeret: Sarah Jahon Bacsh, 1.q 

2 medlemmer udpeget af medarbejderne:
1) Med stemmeret: Lektor Birthe Schaumburg-Müller
2) Uden stemmeret: Lektor Maria Lommer

Sekretariatsfunktion:
Rektor Anne-Birgitte Rasmussen
Bestyrelsessekretær Noomi Ring

 
 

 

Nyhedsbreve
Nyhedsbrev maj 2016 tir, 05/03/2016
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale