KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Bestyrelsen

Du er her

Bestyrelsen

Bestyrelsen er KG's øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle væsentlige beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig overfor skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året.

Bestyrelsen består af:

1 medlem udpeget af alumneforeningen
Vakant

1 medlem udpeget af Københavns Universitet:
Adjunkt Christina Matthiesen
Københavns Universitet

1 medlem udpeget af Skolelederforeningen:
Max Ulrich Larsen
Kirkebjerg Skole

1 medlem udpeget af Efterskoleforeningen:
Vicedirektør Anette Ingemansen (Formand)
Efterskolernes Sekretariat

1 medlem udpeget af Mellemfolkeligt Samvirke:
Nadja Manghezi

1 medlem udpeget af Københavns Kommune:
Mathilde Vinther

Udpeget ved selvsupplering:
1) Vakant  
2) Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut: Camilla Hutters (Næstformand)

Medlemmer fra KG:
2 medlemmer udpeget af elevrådet:
1) Med stemmeret: 
2) Uden stemmeret: 

2 medlemmer udpeget af medarbejderne:
1) Med stemmeret: Navina Østergaard
2) Uden stemmeret: Charlotte Keck

Sekretariatsfunktion:
Rektor Anne-Birgitte Rasmussen
Bestyrelsessekretær Noomi Ring

Du kan se bestyrelsens vedtægter her

 
 
Udmøntningsgraden for resultatlønnen 2017-2018:
Basisrammen 96%
Ekstrarammen 100%

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale