KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Globale Gymnasier
Globale Gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler, der har forpligtet sig på at arbejde med uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et grundvilkår for vores elever.

Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne elever til at begå sig i en kompleks verden igennem de tre uddannelsestyper, vi repræsenterer: STX, HTX og HF. Vi ønsker at de kan agere som demokratiske, globale medborgere.

Af samme grund indgår globale problemstillinger i skolernes diskussioner af faglighed, kompetencer og dannelse med det sigte at sende vores elever ud i verden som danske verdensborgere.

Det indebærer tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet, en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser.

Læs mere på Globale Gymnasier.dk

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale