KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

HF på KG

Du er her

HF på KG

Som HF-elev på KG, vil du møde en levende og travl atmosfære med masser af lydhørhed, godt humør og faglige udfordringer og oplevelser. KG tilbyder dig et spændende læringsmiljø, som har den enkelte elevs læring og faglige udvikling i centrum.
For os er det vigtigt, at du får et lærerigt forløb samt en god og brugbar eksamen. KG kræver derfor din opmærksomhed og engagement og giver dig gode rammer for, at du kan lære bedst muligt.

Lektieintegreret undervisning
Den daglige undervisning er lektieintegreret, så de fleste lektier klares i løbet af skoledagen sammen med din lærer og dine klassekammerater.
Da langt det meste af undervisningen foregår på computer, skal du have købt dig en bærbar computer eller en iPad/tablet, inden du starter på KG.

Klassens lærere
En af klassens tre teamlærere er tutor for dig og sammen med dig, arbejder I løbende med din trivsel og faglige udvikling. Derudover er der læringsvejledere og en elevcoach, der kan hjælpe dig med studiemæssige og personlige problemer.
For os er den faglige undervisning ikke helt nok til at udvikle os som demokratiske og ansvarlige mennesker, derfor vil du i løbet af dine to år her på KG opleve undervisning i og udenfor klasserummet, der udvikler dig som medborger nationalt og globalt.

Du kan lave mange ting på KG
KG er en åben skole, og vi har derfor også en masse aktiviteter samt udvalg både i og uden for skoletiden: Du kan deltage i den store årlige musical eller være medlem af Den Grønne Loge, der arbejder for at gøre KG endnu mere bæredygtig.
I Bilauget kan du være med til at passe KG-bierne, og i Brage kan du planlægge KG-festerne. Du kan deltage i frivillig billedkunst eller i friidræt, men du kan også selv komme med ideerne og føre dem ud i livet her på KG.

På KG vil du således blive en del af et elevvenligt og levende studiemiljø, hvor du som aktiv studerende kan udvikle dig både fagligt samt personligt, og forberede dig på din fremtid. 

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale