KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Indsatsområder

Du er her

Indsatsområder

KG's mission

Alle unge, der går på KG, skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at læse videre. Alle ansatte og alle elever på KG forpligter sig til at samarbejde om at opnå disse tre mål.

Elever bliver dygtige, når de er aktive i læringsprocessen, derfor er undervisningen bygget op om producerende elever. Vi lægger vægt på at udvikle ansvarlighed, nysgerrighed og bevidsthed om egen læreproces.

 

KG's vision: You and Me are We

YOU - Demokratisk ansvarlighed - Den enkelte elev og ansatte på KG forpligter sig ud fra sit kulturelle ståsted i en demokratisk, dialogbaseret skolekultur i respekt for den anden

ME - Individuel mangfoldighed - Vi anerkender de enkelte elevers og ansattes særkende i en mangfoldig skolekultur

WE - Forpligtende fællesskab - Mangfoldigheden fungerer kun, idet man forpligter sig i fællesskabet, og alle på KG bidrager til dette
 

Andre mærkesager på KG:

Omverdensengagement
Globaliseringen medfører forandringer, som betyder, at gymnasieelever har behov for globale kompetencer: De skal rustes til at indgå på fremtidens globaliserede arbejdsmarked, bidrage til at kunne løse globale problemstillinger (fx klimaforandringer, resurseknaphed og stigende urbanisering) og at begå sig i en multikulturel verden.

På KG arbejder vi for at integrere det globale i undervisningen i alle fag ved at lade undervisningsforløb og projekter tage udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og anskue dem ud fra et globalt perspektiv. Det handler om at lære at forstå verden som tæt forbundet og forstå, hvordan handlinger har konsekvenser ikke blot lokalt, men også globalt.

Innovation
Alle klasser på KG arbejder med innovative projekter og innovativ pædagogik. Det er blandt andet et opgør med det traditionelle karaktersystem, der er individualiseret og ikke just præget af samarbejde. Ved at anlægge fokus på innovation får eleverne et anderledes indblik i, hvordan undervisning og gruppearbejde kan foregå. Der arbejdes med alle fem innovationskompetencer i alle fag, hvormed eleverne bliver hærdet i samarbejde, navigation, kreativitet, formidling og handlekompetence.

Det er altså en jagt på bedre læring, at disse kompetencer inddrages og gentages på tværs af fagene.

Bæredygtighed
Bæredygtighed søges i stigende grad indtænkt på alle niveauer i skolens virksomhed, både i undervisningen, i elevudvalgene og i den generelle tankegang på KG. 

Vores grønne tiltag kan du læse mere om ved at trykke på fanen ovenfor.

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale