KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Samfundsfaglige studieretninger

Du er her

Samfundsfaglige studieretninger

KG tilbyder to samfundsvidenskabelige studieretninger:

 
- Samfundsfag A og Matematik A (- Informatik C)
 
- Samfundsfag og Engelsk A ( - Informatik C)
 
- Samfundsfag og Engelsk A (- Naturgeografi C)

 

Når du vælger en samfundsfaglig studieretning  på KG, vil du tilegne dig en dybere teoretisk forståelse for de mekanismer, der finder sted i samfundet, både indenfor sociologi, politik og økonomi.

I sociologi beskæftiger du dig med sociologiske teorier om individet og dets identitet, om fællesskaber og om det at være menneske i det senmoderne samfund. Når du får viden om sociologi bliver du klogere på det samfund, du befinder dig i, og på de mennesker, som ligner dig – og dem der ikke gør.

I politik beskæftiger du dig bl.a. med partierne, politikerne, og politikken, med ideologier og demokrati, med magt, og med medierne og deres rolle – både i Danmark, EU og resten af verden. Du bliver i stand til at forstå politik og til at argumentere for dine holdninger og træffe et kvalificeret valg næste gang du står i stemmeboksen.

I økonomi beskæftiger du dig med økonomiske teorier, så du får viden om, hvad en god økonomi er, hvorfor en økonomisk krise opstår, og hvordan den løses, du beskæftiger dig med, hvordan vi har indrettet velfærdsstaten i Danmark, og hvordan de har gjort i andre lande, og du bliver klogere på globaliseringen og konsekvenserne deraf.

Vælger du en samfundsfaglig studieretning lærer du at arbejde videnskabeligt med de samfundsfaglige emner gennem tekstanalyse, statistik og interviews. Du vil komme til at arbejde med vidt forskellige emner, der alle har det til fælles, at de berører dig. Du vil lære de mekanismer, der finder sted i samfundet, at kende, så du har alle forudsætninger for at begå dig i samfundet, som en engageret og kompetent samfundsborger - og kaste dig ind i diskussioner om klima- og flygtningeproblematikker, hvor prioriteringsspørgsmålet er nødvendigt, og det faglige niveau er højt. Den samfundsfaglige viden skal både anvendes i en mundtlig og skriftlig dimension.

 

Samfundsfag A og Matematik A (- Infomatik C)
Vælger du Samfundsfag i kombination med matematik bliver du i stand til selv at lave de beregninger, der skal bruges i de samfundsfaglige undersøgelser.
Se studieretningsfag og valgfag her

Samfundsfag A og Engelsk A (- Infomatik C)
Vælger du Samfundsfag i kombination med engelsk vil du have fokus på de engelsktalende lande, primært USA og England, og de problemstillinger, som de står overfor.
Se studieretningsfag og valgfag her

Samfundsfag A og Engelsk A (- Naturgeografi C)
Vælger du Samfundsfag i kombination med engelsk vil du have fokus på de engelsktalende lande, primært USA og England, og de problemstillinger, som de står overfor.
Se studieretningsfag og valgfag her
 

Studietur

Studieturen med studieretningsfagene Samfundsfag og Engelsk vil typisk gå til et engelsksproget by evt, Oxford, Manchester eller New York, hvor vi har partnerskoler. Studieturen med Samfundsfag og Matematik er tidligere gået til bl.a. Marokko og Malta.
Studieretningerne opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. De kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin mm.

Prøv  "Adgangskortet" på UddannelsesGuiden og få vist vej til videregående uddannelser.

 

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale